NGUYỄN TRƯỜNG NINH

Trường:Trường Tiểu học Nam Thành Công

Khối:1

Lớp:1P

ID:33783777

Quận/Huyện:Quận Đống Đa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111000133714:47 19/09/2020
29100055210:01 11/10/2020
32100068520:46 29/10/2020
42100081409:48 31/12/2020
51100079910:06 31/12/2020
62100072610:40 31/12/2020
71960203915:48 20/01/2021
81950105115:32 24/03/2021
 Tổng79108003 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1174 · Branch · Slug: 1b8ee222acef78903a807ca6aa5c1363cf779570