/>

Hoàng Ngọc Hân

Trường:Trường Tiểu học Trần Phú

Khối:1

Lớp:1A2

ID:33782001

Quận/Huyện:Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
17100047923:09 26/09/2020
27100038022:58 16/10/2020
38100034423:00 08/11/2020
430100039810:56 26/11/2020
51100068521:44 15/12/2020
64100067823:11 05/01/2021
710100080222:54 22/01/2021
82950139121:40 26/03/2021
931000164714:42 03/04/2021
 Tổng89506804 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2