Dao Gia Minh

Trường:Trường Tiểu học Nam Thành Công

Khối:1

Lớp:1

ID:33761368

Quận/Huyện:Quận Ba Đình

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111000115321:26 18/11/2020
22100075714:54 24/11/2020
32100058618:03 26/11/2020
41100070718:17 26/11/2020
52100075411:06 30/12/2020
61100067911:18 30/12/2020
 Tổng60004636 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187