Minh Quang

Trường:Trường Tiểu học Kim Đồng

Khối:2

Lớp:1A

ID:33721961

Quận/Huyện:Quận Ba Đình

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1258098810:01 26/09/2021
2371053320:12 09/11/2021
3162050821:06 20/11/2021
4438053021:40 23/11/2021
5121040910:06 05/01/2022
 Tổng25002968 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5