Phan Bùi Minh Trí

Trường:Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Khối:3

Lớp:3THA

ID:33603048

Quận/Huyện:Huyện Hóc Môn

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111000180114:25 02/10/2021
26970176720:12 10/10/2021
341000176920:50 05/11/2021
421000172816:50 20/11/2021
541000115110:10 14/12/2021
66920179416:56 08/01/2022
71790271416:00 19/01/2022
81630268808:44 23/02/2022
91610270110:45 16/03/2022
101480271915:30 23/04/2022
 Tổng840020832 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5