Phạm Ngọc Hân

Trường:Trường THCS Nam Bình

Khối:7

Lớp:7a2

ID:33594944

Quận/Huyện:Huyện Nam Trực

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11430145921:37 19/11/2021
21320109121:56 19/11/2021
32410180120:17 20/11/2021
41230111020:36 20/11/2021
 Tổng13905461 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5