none

ĐO SY TUNG

Trường:Trường Tiểu học Liên Hiệp

Khối:1

Lớp:1a6

ID:33516785

Quận/Huyện:Huyện Phúc Thọ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12100033720:50 11/03/2020
21100039821:00 11/03/2020
31100062319:26 18/05/2020
44100078520:26 18/05/2020
51100071320:11 20/05/2020
611000101820:31 20/05/2020
741000103511:46 21/05/2020
 Tổng70004909 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938