NGUYỄN THẾ TÙNG LÂM

Trường:Trường Tiểu học Tiên Phương

Khối:1

Lớp:1A

ID:33502140

Quận/Huyện:Huyện Chương Mỹ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100059415:56 02/03/2020
23100063416:16 02/03/2020
32100076410:01 03/03/2020
43100069310:31 03/03/2020
51100069210:43 03/03/2020
61100072716:11 03/03/2020
73100086816:42 03/03/2020
 Tổng70004972 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1132 · Branch · Slug: c0e4608602da66d30d79f09d562a6d63c6ac2854