Jeon Jungkook

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:1

Lớp:1a2

ID:33483926

Quận/Huyện:Quận Hoàn Kiếm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100031008:07 21/02/2020
25100033608:47 21/02/2020
31100043008:54 21/02/2020
41100059509:05 21/02/2020
52100045109:18 21/02/2020
61100059109:28 21/02/2020
76100053409:58 22/02/2020
 Tổng70003247 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1132 · Branch · Slug: c0e4608602da66d30d79f09d562a6d63c6ac2854