Phạm Phúc Thái

Trường:Trường Tiểu học A Minh Thuận

Khối:3

Lớp:2B

ID:33474012

Quận/Huyện:Huyện Vụ Bản

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11400107616:43 17/10/2021
21480162521:04 28/10/2021
31380111816:31 30/10/2021
42410119719:45 24/11/2021
5131094220:57 07/12/2021
610235120719:02 18/01/2022
71930269814:59 19/01/2022
81735267915:14 25/02/2022
91600198510:33 17/03/2022
 Tổng448014527 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5