ĐO SY TUNG

Trường:Trường Tiểu học Liên Hiệp

Khối:1

Lớp:1a6

ID:33473791

Quận/Huyện:Huyện Phúc Thọ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12100035419:43 16/02/2020
21100040419:52 16/02/2020
31100048620:03 16/02/2020
41100046920:11 16/02/2020
51100049320:20 16/02/2020
61100060420:31 16/02/2020
72100088120:52 16/02/2020
 Tổng70003691 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1132 · Branch · Slug: c0e4608602da66d30d79f09d562a6d63c6ac2854