Vũ Nguyễn Hoài Anh

Trường:Trường Tiểu học Thịnh Quang

Khối:1

Lớp:1A2

ID:33402198

Quận/Huyện:Quận Đống Đa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111000151821:14 16/01/2020
21970138121:38 16/01/2020
311000136422:04 16/01/2020
41980116822:27 16/01/2020
51100091922:43 16/01/2020
61100092522:59 16/01/2020
71980195715:17 17/01/2020
81980146108:54 02/06/2020
91950161015:06 17/06/2020
1011480217720:36 28/06/2020
 Tổng1034014480 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf