Trần Minh Thành

Trường:Trường THCS Sông Đà

Khối:9

Lớp:9A1

ID:33305293

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11330145915:36 20/09/2021
22460180119:15 17/01/2022
31480177522:21 17/01/2022
41370144022:51 17/01/2022
51630180223:21 17/01/2022
61470103023:47 17/01/2022
7170118915:19 19/01/2022
 Tổng281010496 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2