Nguyễn Hà My

Trường:Trường Tiểu học I-Sắc Newton

Khối:1

Lớp:1G2

ID:33131960

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12960146921:36 03/12/2019
21990124422:02 04/01/2020
31100096721:00 05/01/2020
42900180221:36 05/01/2020
51990148220:00 07/01/2020
61870180119:20 10/01/2020
71940230710:38 13/01/2020
81750270109:45 02/06/2020
 Tổng740013773 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf