none

Nguyễn Thái Sơn Hà

Trường:Trường Tiểu học I-Sắc Newton

Khối:1

Lớp:1G2

ID:33131849

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111000115117:24 19/12/2019
2296084710:47 21/12/2019
31990120920:39 21/12/2019
41970168321:08 21/12/2019
511000133521:09 23/12/2019
61980168809:49 31/12/2019
71730179810:29 13/01/2020
 Tổng66309711 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.109 · Branch · Slug: 502556ec38381cc352cfbdf2b4e17b27fa40bc37