none

ĐO SY TUNG

Trường:Trường Tiểu học Liên Hiệp

Khối:1

Lớp:1a6

ID:33108984

Quận/Huyện:Huyện Phúc Thọ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100024421:39 26/11/2019
21100027221:44 26/11/2019
32100028621:53 26/11/2019
41100030321:59 26/11/2019
 Tổng40001105 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938