none

Nguyễn Phương Trà

Trường:Trường Tiểu học Vinschool Green Bay

Khối:1

Lớp:1A2

ID:33099895

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111000123118:40 27/11/2019
21990138419:04 27/11/2019
31970164519:32 27/11/2019
41920180220:23 27/11/2019
52880130213:34 03/12/2019
62500180118:04 24/12/2019
 Tổng52609165 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.109 · Branch · Slug: 502556ec38381cc352cfbdf2b4e17b27fa40bc37