none

Trương Mạnh Quân

Trường:Trường Tiểu học I-Sắc Newton

Khối:1

Lớp:1G0

ID:33063260

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12100042121:00 06/12/2019
2199052021:10 06/12/2019
31100071821:23 06/12/2019
4299065421:39 06/12/2019
51100072721:51 06/12/2019
61100072217:02 26/12/2019
71100097210:16 17/01/2020
 Tổng69804734 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1114 · Branch · Slug: 67f01a13f8dd93501e32ea76cd44dba837905c6c