none

ĐO SY TUNG

Trường:Trường Tiểu học Liên Hiệp

Khối:1

Lớp:1a6

ID:33039022

Quận/Huyện:Huyện Phúc Thọ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12100023820:53 16/11/2019
21100029120:58 16/11/2019
31100030621:04 16/11/2019
43100031021:15 16/11/2019
 Tổng40001145 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.109 · Branch · Slug: 502556ec38381cc352cfbdf2b4e17b27fa40bc37