none

Lê Như Thế

Trường:Trường Tiểu học Tri Thủy

Khối:1

Lớp:1A@

ID:33023318

Quận/Huyện:Huyện Phú Xuyên

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13100022413:14 14/11/2019
21100026913:19 14/11/2019
35100025913:37 14/11/2019
43100035713:50 14/11/2019
 Tổng40001109 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938