none

Ngo Minh Bao

Trường:Trường Tiểu học Ái Mộ A

Khối:1

Lớp:1D

ID:33015751

Quận/Huyện:Quận Long Biên

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121000167311:52 15/11/2019
2199062912:14 18/11/2019
32100082112:00 21/11/2019
4377081712:03 22/11/2019
5199090111:58 03/12/2019
 Tổng47504841 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.109 · Branch · Slug: 502556ec38381cc352cfbdf2b4e17b27fa40bc37