none

Bùi Gia Hân

Trường:Trường Tiểu học Đặng Xá

Khối:1

Lớp:1C

ID:32816140

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100054621:44 19/10/2019
21100079621:58 19/10/2019
33100069121:09 02/11/2019
41100075720:41 12/02/2020
51100047821:15 12/02/2020
61100042521:27 12/02/2020
71100083920:16 13/02/2020
 Tổng70004532 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938