Hà Ngọc Yến Nhi

Trường:Trường THCS Thanh Trường

Khối:6

Lớp:6a1

ID:32768598

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1418069817:24 19/09/2021
26270100819:40 11/10/2021
38310113619:00 21/11/2021
41132089616:32 25/11/2021
510300102714:33 12/12/2021
61041094409:36 29/12/2021
71300245409:40 19/01/2022
81150223614:37 23/02/2022
 Tổng224010399 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2