none

Nguyễn Bá Nhật Minh

Trường:Trường TH&THCS Victoria Thăng Long

Khối:1

Lớp:1V2

ID:32731804

Quận/Huyện:Huyện Thanh Oai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12100057321:07 21/10/2019
21100074618:44 27/10/2019
34100058220:25 29/10/2019
4299075821:02 18/11/2019
53100057721:45 19/12/2019
6299074615:17 09/01/2020
71990209308:34 14/01/2020
 Tổng69706075 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1114 · Branch · Slug: 67f01a13f8dd93501e32ea76cd44dba837905c6c