Nguyễn Trọng Nhân

Trường:Trường THCS Hữu Nghị

Khối:6

Lớp:6a1

ID:32673493

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12420166013:33 08/10/2021
23320178917:23 30/11/2021
31340180117:55 30/11/2021
48420165513:21 02/12/2021
51510178418:04 23/12/2021
62640125418:02 31/12/2021
73340178708:29 18/01/2022
 Tổng299011730 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5