none

Phan Hoàng Châu Anh

Trường:Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Khối:1

Lớp:1a11

ID:32631546

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100034909:31 05/10/2019
21100048309:39 05/10/2019
31298078014:06 03/11/2019
47990149314:25 12/11/2019
 Tổng39703105 
VioEdu
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.3314 · Branch · Slug: 12dd6d538d7d0302544fdeebfb2d43c879878f31