nguyễn mai trinh

Trường:Trường THCS Kim Đồng

Khối:8

Lớp:8a3

ID:32606666

Quận/Huyện:Huyện Tân Lạc

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12250123516:53 23/09/2021
22390152917:04 18/10/2021
31340147310:57 25/11/2021
42260110521:27 03/12/2021
51380142811:29 14/01/2022
61330137521:46 22/01/2022
 Tổng19508145 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5