Hoàng Diệu Anh

Trường:Trường Tiểu học Chu Văn An

Khối:1

Lớp:1H

ID:32535616

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100073021:23 28/09/2019
21100076820:47 04/10/2019
31100083122:07 23/10/2019
41100087922:02 24/11/2019
51100076319:55 16/12/2019
621000162922:08 22/01/2020
76100085412:32 29/01/2020
 Tổng70006454 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf