Nguyễn Bạc Hoàng Dương

Trường:Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo

Khối:3

Lớp:2A4

ID:32458276

Quận/Huyện:Huyện Tuần Giáo

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11450180119:53 23/10/2021
2532058709:38 08/01/2022
31350128419:57 09/01/2022
41350119520:17 09/01/2022
 Tổng14704867 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2