Dương Bảo Nam

Trường:Trường Tiểu học LôMôNôXốp

Khối:3

Lớp:3A5

ID:32454775

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111080167909:00 03/10/2021
2539066110:00 09/10/2021
3134046220:30 29/10/2021
42600167820:46 27/11/2021
51760180222:20 11/01/2022
63515180222:50 11/01/2022
71475270211:35 19/01/2022
81470126411:11 24/02/2022
91430136411:12 17/03/2022
101400267815:29 23/04/2022
 Tổng546016092 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5