none

Nguyễn Khoa An

Trường:Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Khối:1

Lớp:1Q2

ID:32440448

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14100037222:52 22/09/2019
22100060922:48 03/10/2019
34100051923:28 01/11/2019
45100069916:23 22/12/2019
51100066316:35 22/12/2019
611000114614:05 30/12/2019
71970109714:33 13/01/2020
 Tổng69705105 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1114 · Branch · Slug: 67f01a13f8dd93501e32ea76cd44dba837905c6c