Tống Đình Huy

Trường:Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

Khối:1

Lớp:1A7

ID:32422279

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121000161120:52 22/09/2019
211000126921:44 14/10/2019
34990160820:31 24/10/2019
41990166121:35 02/12/2019
51990110221:34 18/12/2019
64100068313:19 04/01/2020
71980208416:04 13/01/2020
81990135219:10 08/06/2020
91810194018:39 23/06/2020
 Tổng875013310 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1132 · Branch · Slug: c0e4608602da66d30d79f09d562a6d63c6ac2854