Chu Phương Anh

Trường:Trường THCS Sông Đà

Khối:6

Lớp:6a3

ID:32367692

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11320126515:09 24/09/2021
21390180115:13 11/10/2021
33410113921:09 04/11/2021
43330128621:10 29/12/2021
51480176821:42 29/12/2021
61450145911:05 30/12/2021
71440236808:39 19/01/2022
81300192015:01 22/02/2022
91390229208:40 18/03/2022
 Tổng351015298 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5