Đoàn Quang Trí

Trường:Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Khối:3

Lớp:3THA

ID:32349208

Quận/Huyện:Huyện Hóc Môn

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13140098811:57 19/09/2021
21100086220:36 11/10/2021
32100061220:36 31/10/2021
41100067815:43 26/11/2021
511000174122:00 18/12/2021
62950180220:56 06/01/2022
71760240315:55 19/01/2022
81705269508:44 23/02/2022
91480235710:39 16/03/2022
101430220015:21 23/04/2022
 Tổng872516338 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5