Nguyễn Thu Huyền

Trường:Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Khối:4

Lớp:4/1

ID:32344774

Quận/Huyện:Quận 1

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
16380148910:46 13/10/2021
25420124114:55 31/10/2021
34400120117:57 14/11/2021
47410115722:13 27/11/2021
55780180117:46 11/12/2021
68650165310:42 03/01/2022
71540242220:57 21/01/2022
 Tổng358010964 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5