none

Phạm Đăng Khoa

Trường:Trường Tiểu học Trần Phú

Khối:1

Lớp:1D

ID:32284627

Quận/Huyện:Thành phố Sơn Tây

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100036619:02 10/09/2019
23100075418:02 10/10/2019
311000128918:14 25/10/2019
411000154917:19 12/11/2019
511000121717:08 08/12/2019
661000113513:56 11/01/2020
 Tổng60006310 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.109 · Branch · Slug: 502556ec38381cc352cfbdf2b4e17b27fa40bc37