none

Phạm Bảo Lâm

Trường:Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

Khối:1

Lớp:1A3

ID:32229040

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12100099118:21 14/09/2019
21100069118:03 02/10/2019
31199073817:52 26/12/2019
44100079819:30 31/12/2019
5399066221:25 01/01/2020
61100081420:39 02/01/2020
71990177414:44 13/01/2020
 Tổng69706468 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1114 · Branch · Slug: 67f01a13f8dd93501e32ea76cd44dba837905c6c