none

Nguyễn Nam Bon

Trường:Trường Tiểu học I-Sắc Newton

Khối:1

Lớp:1G2

ID:32229020

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100067521:44 10/09/2019
2199078218:37 04/10/2019
31100089421:00 22/10/2019
41100078321:39 15/11/2019
51100047121:20 03/01/2020
6199058221:30 03/01/2020
 Tổng59804187 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.109 · Branch · Slug: 502556ec38381cc352cfbdf2b4e17b27fa40bc37