none

Violympic

Trường:Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

Khối:1

Lớp:1a1

ID:32158853

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
22100063616:36 26/09/2019
3131013508:33 22/10/2019
4199068611:09 10/12/2019
5199058811:20 10/12/2019
6122014708:36 24/12/2019
7156065708:10 13/01/2020
 Tổng40702849 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.109 · Branch · Slug: 502556ec38381cc352cfbdf2b4e17b27fa40bc37