Nguyen Le Anh Trinh

Trường:Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Khối:1

Lớp:1a

ID:31995141

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150028203:53 02/02/2019
2177034104:00 02/02/2019
3182038904:08 02/02/2019
4168035504:15 02/02/2019
5184035210:34 02/02/2019
6184057010:44 02/02/2019
7185050911:16 08/02/2019
811000100511:34 08/02/2019
9155082812:48 08/04/2019
101980173513:18 08/04/2019
 Tổng78306366 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7