nguyễn hà phong

Trường:Trường Tiểu học Hà Hồi

Khối:1

Lớp:d

ID:31881523

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1350029813:49 02/01/2019
2177045513:57 02/01/2019
3284050112:04 03/01/2019
4166041313:15 03/01/2019
5183051013:20 04/01/2019
6183080013:37 04/01/2019
7184080506:46 11/01/2019
81990146014:24 19/01/2019
91700156714:57 28/03/2019
102960220814:27 15/04/2019
 Tổng79209017 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7