Nguyễn Thị Ngọc Linh

Trường:Trường Tiểu học Dương Quang

Khối:1

Lớp:c

ID:31877484

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150033904:02 02/01/2019
2177029804:07 02/01/2019
3184047204:16 02/01/2019
4168030004:21 02/01/2019
5184058004:31 02/01/2019
6184083504:45 02/01/2019
7185056513:28 05/01/2019
 Tổng53203389 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7