Nguyễn Hoàng A

Trường:Trường Tiểu học Trần Phú

Khối:4

Lớp:2D

ID:31831905

Quận/Huyện:Thị xã Sơn Tây

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15520180222:42 01/10/2021
24890180119:55 09/10/2021
34760178621:30 03/11/2021
45940100521:11 26/11/2021
 Tổng31106394 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5