Lê Minh Hùng

Trường:Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Khối:1

Lớp:1d

ID:31826372

Quận/Huyện:Huyện Thái Thụy

Tỉnh/Thành phố:Thái Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1149055103:06 25/12/2018
2177039300:46 26/12/2018
3184034614:48 26/12/2018
4168027613:00 31/12/2018
5183033606:23 04/01/2019
6184045806:31 04/01/2019
7185053607:38 04/01/2019
81990211408:05 15/01/2019
 Tổng62905010 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7