Hoàng Nhất Phong

Trường:Trường Tiểu học Khánh Cư

Khối:1

Lớp:1A

ID:31809509

Quận/Huyện:Huyện Yên Khánh

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1149031314:45 23/12/2018
2277030814:56 23/12/2018
3184036715:03 23/12/2018
4168025715:08 23/12/2018
5184036915:14 23/12/2018
6184062510:10 24/12/2018
7184039602:47 05/01/2019
81100064813:48 29/01/2019
911000107307:47 01/03/2019
1011000155513:30 11/04/2019
 Tổng83005911 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7