vythienbao

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:1

Lớp:1a1

ID:31771560

Quận/Huyện:Huyện Đức Trọng

Tỉnh/Thành phố:Lâm Đồng

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1147022304:53 20/12/2018
2174022404:58 20/12/2018
3184028805:04 20/12/2018
4259025305:16 20/12/2018
5182035007:16 20/12/2018
6179044207:26 20/12/2018
7185071407:41 25/12/2018
81990155907:55 15/01/2019
91210163502:27 28/02/2019
 Tổng63005688 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7