none

Phạm Tuấn Dũng

Trường:Trường Tiểu học & THCS Pascal

Khối:2

Lớp:2A1

ID:31580203

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11980123122:25 11/09/2019
23100095320:35 06/10/2019
35670180121:48 26/10/2019
411100071221:22 19/11/2019
54980141214:07 07/12/2019
611000146122:18 24/12/2019
 Tổng56307570 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938