Phạm Minh Tân

Trường:Trường Tiểu học Đức Xương

Khối:1

Lớp:A

ID:31567856

Quận/Huyện:Huyện Gia Lộc

Tỉnh/Thành phố:Hải Dương

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150036512:37 28/11/2018
2177041112:45 28/11/2018
3184051012:53 28/11/2018
4168040313:01 28/11/2018
5184053613:10 28/11/2018
6184075513:23 28/11/2018
7185071007:41 25/12/2018
811000183802:30 15/01/2019
92990197202:32 28/02/2019
 Tổng73107500 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.14 · Branch · Slug: 8193732c1dc2198709741b26b671bb5be0b7f3fc