Cao Đức Anh

Trường:Trường Tiểu học I-Sắc Newton

Khối:1

Lớp:1a8

ID:31560253

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1250021911:14 28/11/2018
2377025911:25 28/11/2018
3184032610:38 29/11/2018
4168027310:43 29/11/2018
5284032910:54 29/11/2018
6184055411:04 29/11/2018
7184091307:45 04/01/2019
81990245002:40 16/01/2019
91740222902:37 28/02/2019
1051000159514:07 23/05/2019
 Tổng80409147 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.204 · Branch · Slug: b2acfb40933e6813eb2e3f7047682f388e58669e