cao duc anh

Trường:Trường Tiểu học I-Sắc Newton

Khối:1

Lớp:1a8

ID:31560253

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1250021911:14 28/11/2018
2377025911:25 28/11/2018
3184032610:38 29/11/2018
4168027310:43 29/11/2018
5284032910:54 29/11/2018
6184055411:04 29/11/2018
 Tổng44701960 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.0.391 · Branch · Slug: 90c4c46640ea956c4cfd6844268418fada87db97