Nguyễn Vân Khánh

Trường:Trường Tiểu học Thị Trấn Phùng

Khối:1

Lớp:1A6

ID:31510524

Quận/Huyện:Huyện Đan Phượng

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150021104:25 26/11/2018
2177020804:29 26/11/2018
3184026904:35 26/11/2018
4168028013:41 04/12/2018
5184034313:53 04/12/2018
6184073514:59 05/12/2018
 Tổng44702046 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.0.391 · Branch · Slug: 90c4c46640ea956c4cfd6844268418fada87db97